Els mentorschap en zorgcoordinatie

Els mentorschap en zorgcoordinatieEls kan als mentor worden aangesteld als iemand zijn persoonlijke belangen niet meer kan behartigen.
Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld en goed gaan.
Het kan gaan om mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische of comateuze patiënten of dementerende ouderen die zelf geen beslissingen op het persoonlijk vlak meer kunnen nemen.
Een mentor geeft advies en neemt vooral beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en/ of begeleiding.
Dit doet de mentor altijd zoveel als mogelijk samen met de betreffende persoon.

Het kan bijvoorbeeld gaan om de keuze voor een medische behandeling of verhuizing. |

De mentor is een natuurlijk persoon en wordt benoemd door de kantonrechter. Direct betrokken of behandelende hulpverleners en overige medewerkers van een organisatie waarvan de betrokkene hulp krijgt, kunnen geen mentor zijn.