Persoonsgebonden Budget

PGB staat voor Persoons Gebonden Budget.

PGB Persoonsgebonden budgetEen PGB kunt u aanvragen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen of echtgenoot.
Met een PGB kunt u zelf uw zorg inkopen en afspraken maken over hoe u de zorg ingevuld wilt hebben en wanneer.

U kunt PGB aanvragen voor de volgende functies: ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en tijdelijk verblijf.SomethingEls verzorgt o.a. ondersteunende en activerende begeleiding.

Als u in aanmerking wilt komen voor een PGB, dan kunt u contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ zal u verder informeren over de te doorlopen procedure.

Voor een adres bij u in de regio of meer informatie over het PGB kunt u kijken op: http://www.ciz.nl/ of http://www.pgb.nl